API (Application Programming Interface) Nedir?

API (Application Programming Interface) Nedir?

01 Aralık 2020 Salı zporsdata.com İnternet Teknolojileri 304 Görüntülenme

API Nedir?


API (Application Programming Interface) Türkçe'ye "Uygulama Programlama Arayüzü" çevrilmekte ve bu şekilde tanımlanmaktadır. Bir uygulamanın çeşitli işlevlerine erişim sağlamak ve bu işlevlerin kullanılmasını sağlayan arayüzdür. API, herhangi bir uygulamada bir çok kolaylık sağlayan, erişimi oldukça kolay olan ve neredeyse bütün programlama dillerinde size çözüm sağlayan bir yapıdır. Bir web sitesi yaptığınızda, bu web sitesinde yer alan çeşitli işlevleri bir API arayüzünden faydalanarak oluşturursanız, aynı API arayüzünü bir mobil uygulamada da kullanarak web sitesi için erişim sağladığınız işlevlere erişim sağlayabilirsiniz. Böylece büyük bir iş yükünden kurtulmanın yanısıra her iki yapıyıda aynı bilgi düzeyinde kullanıma sunabilirsiniz. 

Twitter, Facebook gibi sitelerin de çeşitli API'leri mevcuttur. Bu API'leri kullanarak site üzerinde yer alan; Profil resmi, mesajları, trend verileri gibi bir çok detaya rahatlıkla erişebilirsiniz. Bu tarz sitelerin genele açık şekilde sundukları API yapıları kısıtlı veri içermektedir. Fakat site içerisinde uygulamanın çalışması için kullanılan API destekleri daha geniş çaplı ve kapsamlıdır. API yapıları genelde JSON dilinde sunulmakla beraber XML'de tercih edilebilmektedir. 

API yapıları kullanım alanlarına göre "GET, POST, PUT, UPDATE, DELETE" gibi HTTP sorgu metotlarını kullanmakta ve desteklemektedir. Oluşturulan API arayüzüne göre bu metotlar ile istek gönderilerek çeşitli ekleme, silme, güncelleme / çağırma işlemleri uygulanır ve bu işlemlerin cevabı olarak XML ya da JSON dilinde cevaplar yansıtılarak API arayüzü kullanımı sağlanır. 


API'nin faydaları nedir?


API kullanımının en temel faydası, bizlere kazandırdığı zaman ve kolaylıktır. Bu yapılar sayesinde projelerimiz, uygulamalarımız bir çok alanda kullanılabilir durumda oluşturulmaktadır. Bir API arayüzü ile oluşturmuş olduğunuz mobil uygulamayı daha sonrasında bir web uygulamasına ya da masaüstü uygulaması içinde kolayca oluşturabilirsiniz. Çünkü genel işlevlerin uygulandığı API yapısını daha önce mobil uygulama için uygulamış olacaksınız. 

Zporsdata.com üzerinde sunulan API yapısıyla beraber bir çok spor verisini kolayca ulaşabilmektesiniz. Bununla beraber hiçbir alan kısıtlaması olmaksızın mobil uygulamanızda, web uygulamanızda ya da masaüstü uygulamanızda ZporsData API'yi entegre edebilirsiniz. 


API nasıl kullanır?


API yapıları genellikle web geliştiricileri tarafından kullanılmaktadır. Genel olarak insanlarla paylaşılan API yapılarının kullanımı için çeşitli dokümanlar paylaşılır ve yazılımcılar bu dokümanların yardımıyla API arayüzünü projelerinde kullanırlar. Facebook, Twitter gibi sitelerin bir geliştirici yapısı mevcuttur, yazılımcılar bu yapıları kullanarak Facebook ve Twitter gibi sitelerin herkese açık şekilde genele sundukları verilere erişebilmektedir. Bu verilere erişim sağlamak dokümanlar sayesinde oldukça kolaydır. Fakat bu erişim için gerekli olan güvenlik yapıları söz konusu olabilir. Örneğin; bu siteler API erişimi sağlamanız için sizden güvenlik anahtarları isteyebilir, API yapısına erişim sağlamak için bir giriş bilgisi ihtiyacıdır ve bu ihtiyacı karşıladığınız sürece erişimi sağlayabilirsiniz. API yapıları çeşitli özelliklere ayrı ayrı erişebilmeniz için bazı parametrelere ihtiyaç duyabilir. Aşağıdaki örnekte sadece futbol spor dalına ait gelecek karşılaşmaların listelenmesini sağlayan bir API adresi yer almaktadır. Yukarıdaki örnekte ihtiyaç duyulan parametreler: "api_key", "sportId", "lang", "format", "provider" şeklindedir. Bu ihtiyaçlara göre, api_key en gerekli parametredir. Çünkü api_key parametresine tanımlanacak erişim anahtarı bilgisi ile API arayüzüne bağlanma iznimizin olup olmadığı kontrol ediliyor. Daha sonrasında sportId parametresi ile dokümana göre tanımlanan spor dalına ait ID bilgisi kontrol ediliyor. lang parametresi veri içeriğindeki açıklamaların küresel dil bilgisini tanımlamakta, format parametresine tanımlanan json değeri ile beraber API arayüzünün JSON formatında listelenmesini sağlamaktadır. 


Bu tür yapıların kullanımı için doküman gereksinimi mevcuttur. Çünkü bu yapılarda yer alan ya da yer alacak parametrelerin önceden tanımlanmış ve bildirilmiş olması gerekiyor. Bu yüzden doküman yardımıyla hangi parametrelerin ne değerler alacağını ve nasıl kullanacağımızı doküman sayesinde kolaylıkla uygulayabilmekteyiz. 


API entegrasyonu nasıl yapılır?


Sahip olduğunuz API yapısının entegrasyonu için gerekli ihtiyaçların karşılanıyor olması gerekiyor. 


  • API yapısına erişim izniniz olmalı
  • API yapısının kullanımı bilmeniz ya da kullanımı anlatan bir dokümana ihtiyacınız vardır


Bu iki temel maddeye sahipseniz entegrasyon aşaması için önünüzde bir engel yoktur. Kullanacağınız programlama diline göre erişim adresleri kullanılarak gerekli parametreler işlenir ve istemciden cevaplar alınır. Bu cevaplar doğrultusunda JSON ya da XML çıktıya göre gerekli işleme / parçalama aşamaları gerçekleştirilerek entegrasyon süreci devam eder. API'ler genel olarak tak / çalıştır yapısıyla çalışmamasından dolayı bu API arayüzlerin entegrasyonu için yazılım bilginiz olması gerekmektedir. Eğer bir yazılımcıysanız ve kod bilgisine sahipseniz çalışmayı tercih ettiğiniz program dilindeki gerekli kütüphaneleri kullanarak entegrasyonunu sağlayacağınız API'ye erişim sağlayarak verileri çağırma işlemine başlayabilirsiniz. Daha sonrası genel yazılım bilgisi ile ilerleyerek neyi ne şekilde kullanmak isteyeceğinize bağlı olarak değişir ve sizin tercihinizle ilerleyen süreçtir.