Yazılım

JSON (JavaScript Object Notation) Nedir?

30 Kasım 2020 Pazartesi zporsdata.com Yazılım
JSON nedir?JSON (JavaScript Object Notation – JavaScript Nesne Notasyonu) XML alternatifi olarak ortaya çıkan bir yapıdır ve XML'e göre daha hafif bir veri yapısına sahiptir. Bir JSON nesnesinin iki adet çekirdek elementi mevcuttur: Anahtarlar (keys) ve Değerler (values).Anahtarlar (key) : Tırnak işaretleri ("") arasında string değerler olmalıdırDeğerler (value) : Geçerli bir JSON veri tipidir. Dizin, dizi, nesne, boole değeri, rakam ya da boş değer şeklinde olabilir. JSON Değer TipleriDize (string) : Genellikle bir kelime oluşturan birkaç düz metin karakterlerinden meydana gelir.Boolean : Doğru (true) ya da Yanlış (false) şeklinde tanımlanabilir.Sayı (integer) : Sayısal değerler alabilirNesne (object) : Bir nesne tanımlanabilirDizi (array): Değerler dizisi şeklinde tanımlanabilirBir JSON nesnesi { } küme parantezleriyle başlar ve biter. İçinde iki veya daha fazla anahtar/değer çiftlerine sahip olabilir ve bu ikisini bir virgül il...
Devamını gör...

XML (eXtensible Markup Language) Nedir?

30 Kasım 2020 Pazartesi zporsdata.com Yazılım
XML Nedir?XML, W3C (World Wide Web Consortium) tarafından "eXtensible Markup Language" olarak sunulmuştur ve Türkçe'ye Genişletilebilir İşaretleme Dili olarak çevrilmektedir. World Wide Web Consortium'un (W3C) resmi bir önerisi olan XML kodu , Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ne (HTML) benzer. Hem XML hem de HTML, sayfa veya dosya içeriklerini açıklamak için işaretleme sembolleri içerir. HTML kodu, Web sayfası içeriğini (esas olarak metin ve grafik görüntüler) yalnızca nasıl görüntüleneceği ve etkileşime girileceği açısından tanımlar.XML, aslında bir belge yapısı oluşturmak için standart olan Standart Genelleştirilmiş Biçimlendirme Dili'nin (Standard Generalized Markup Language  - SGML) daha basit ve kullanımı daha kolay bir alt kümesidir .Bir XML belgesinin temel yapı taşı, etiketlerle tanımlanan bir öğedir . Bir öğenin bir başlangıç ​​ve bir bitiş etiketi vardır. Bir XML belgesindeki tüm öğeler, kök öğe ola...
Devamını gör...